Medezeggenschap en klachten
Laat uw stem horen als het nodig is

Ideeën, tips en medezeggenschap

Lyvon staat altijd open voor tips, ideeën en wensen om de kwaliteit hoog te houden en u te kunnen bieden wat u nodig heeft.
U heeft altijd inspraak in de begeleiding.

Iedereen heeft bij Lyvon de mogelijkheid tot medezeggenschap in de organisatie ‘Lyvon’.

Klachten en geschillencommissie

Heeft u een klacht over een behandeling of de begeleiding, heb ik het liefst dat u dat één op één met mij bespreekt.
Komen wij er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de VIV (Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde).
Als lid van de VIV beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.
Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/

Via de site van de VIV kunt u informatie vinden over de klachtenfunctionaris.

Meldcode huiselijk Geweld

Lyvon heeft de wettelijk plicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld. Dit houdt het volgende in:
Indien er signalen zijn van huiselijk geweld, brengen we de signalen in kaart, overleggen we met een collega en indien nodig met Veilig thuis. Daarna gaan we met u als cliënt in gesprek hierover. Als de onveiligheid dan blijft gaan we een melding doen bij Veilig thuis, of als het acuut is wordt de politie gebeld. U bent daar dan van op de hoogte.